แนะนำข้อมูลสุขภาพ

BHRC Live Channel

การช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ด้วยการลดอุณหภูมิร่างกาย หรือ Therapeutic Hypothermia

เป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นให้รอดชีวิตและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยการลดอุณภูมิร่างกาย ที่จะต้องถูกทำภายในเวลา 12 ชม.หลังภาวะหัวใจหยุดเต้น

คำแนะนำสำหรับคนเป็นเบาหวาน

การวิจัยพบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่เจาะน้ำตาล­เองที่บ้าน จะมีระดับน้ำตาลในเลือดลดน้อยลง

แสดง BHRC Live ทั้งหมด

แสดงกราฟฟิคสุขภาพทั้งหมด

สำรวจสุขภาพ

การประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

การตรวจคัดกรองมีประโยชน์ในการค้นหาผู้ซึ่งไม่มีอาการ เพื่อการวินิจฉัยและให้การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก อย่างไรก็ดี การทราบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ทำให้การคัดกรองประหยัดคุ้มค่าขึ้น ที่มาแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557

18 พฤษภาคม 2558

การประเมินความเสี่ยงภาวะข้อเข่าเสื่อม

ภาวะข้อเข่าเสื่อม (กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป) ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลโรงพยาบาลเปาโล

3 พฤศจิกายน 2557

แสดงแบบสำรวจสุขภาพทั้งหมด

แสดง Health Guru ทั้งหมด

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ

Health Social

Health Banner

เลือดเพียงหนึ่งหยด: หนทางใหม่ในการตรวจหามะเร็ง

23 พฤศจิกายน 2558 90

การทดสอบ RNA แบบใหม่จากเกล็ดเลือดสามารถใช้ในการตรวจหา จัดจำแนกหรือระบุตำแหน่งของมะเร็งได้โดยอาศัยการวิเคราะห์ตัวอย่างจากเลือดเพียงหนึ่งหยดเท่านั้นคณะวิจัยสามารถระบุชนิดของมะเร็งได้ถูกต้องและมีความแม่นยำถึง 96%

รายงานเคสผู้ป่วยเสียชีวิตจากมะเร็งของพยาธิ

12 พฤศจิกายน 2558 242

ผู้ป่วยชายรายหนึ่งซึ่งป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) เสียชีวิตลงด้วยมะเร็งที่แพร่กระจายไปอวัยวะหลายส่วน แต่จากการวิเคราะห์อย่างละเอียดในภายหลังพบว่า เชื้อมะเร็งที่พบ เป็นมะเร็งของพยาธิตืดแคระ ซึ่งอาศัยอยู่ในลำไส้ของเขา

องค์การอนามัยโลกเผย เบคอน แฮม และไส้กรอก อาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็ง

4 พฤศจิกายน 2558 210

รายงานจากองค์การอนามัยโลกซึ่งรวบรวมมาจากงานวิจัยหลากหลายพบว่า การบริโภคเนื้อสัตว์ผ่านกระบวนการเหล่านี้เพียง 50 กรัมต่อวัน หรือ เบคอนไม่ถึงสองชิ้นดี สามารถเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ถึง 18%

แสดงข่าวเด่นสุขภาพทั้งหมด